wpe00e9961.png
wp3526f989_0f.jpg

Learning4all richt zich op bijscholingen en trainingen voor werkers in onder andere de gezondheidszorg. Ook andere doelgroepen zoals politie, scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en andere bedrijven kunnen een keuze maken uit ons aanbod.

Het tempo waarin de ontwikkelingen zich voor doen binnen het onderwijs maken dat de ontwikkelingen in het werkveld gelijke tred moeten houden. Daarom is belangrijk dat het beroepsonderwijs inspeelt op de vraag naar steeds veranderende competenties. Hiertoe zijn door learning4all diverse scholingen, nascholingen en workshops ontwikkeld.

De instructeurs en docenten hebben in het nieuwe onderwijs een coachende en begeleidende rol, toch zal kennisoverdracht niet ontbreken. Wij willen graag toegankelijk zijn  voor iedereen, ook de niet of laag opgeleide cursist krijgt bij ons de kans zich te scholen. In de economie van nu is het belangrijk een diploma te halen. Wij willen u daar graag in begeleiden.

Voor wie

Waarom

Learning4all biedt een veilig leerklimaat voor de cursist die opgeleid wordt. De cursist staat centraal en wordt in diens leerproces begeleid door gekwalificeerde instructeurs en docenten. Er is ruimte voor reflectie en tijdens de lessen zullen de deelnemers feedback ontvangen over hun leerproces. Theorie en praktijk worden geïntegreerd en binnen de lessen is er veel ruimte om  praktisch te oefenen.

Werkwijze

wp4cc11c8b.png